Fana IL Sportsdrill åpne partier 2020/2021

Arrangementsinformasjon

Påmelding til breddepartier i sportsdrill høst 2020 og vår 2021. Vi tilbyr denne høsten følgende partier og treningssteder: 

Åpent parti 1.-4. klasse Apeltunhallen torsdager 16:00-17:00. 

Åpent parti 1.-4. klasse Ulsmåg skole gymsalen torsdager 16:30-17:30

Alle partier er i haller i tilknytning til skolene og barna kan komme til trening direkte fra SFO. 

I tillegg til treningsavgiften kommer kr 425 i årskontingent til Fana Idrettslag. Denne vil bli fakturert særskilt i januar 2021. Det betales kun en medlemskontingent til Fana IL så om man allerede er medlem kommer det kun en kontingent. 

Pris pr halvår er kr 1.000. Påmeldingen gjelder for ett år av gangen, og treningsavgift for vårsemesteret faktureres i januar. 

sportsdrill
dans

Restriksjoner

Kontingent til Fana Idrettsalg kr 425 pr år er obligatorisk. Påmeldingen er bindende.

Ansvarsfraskrivelse

Det tas forbehold om at tid og sted for de åpne partiene kan bli endret etter at Bergen kommune Idrettsservice tildeler halltid for 2020/2021 i august. Ved vesentlig endring i tid og sted kan avmelding skje kostnadsfritt.